ОТЧЕ НАШ (на старобългарски, Евангелие от XI век – Кирило-Методиевски превод)
А рече им Иисус: тако оубо молите са вы:
9. Отьчє нашь, ижє ѥси на нєбєсѣхъ,
да свѧтитъ сѧ имѧ Твоѥ,
10. да придєтъ цѣсарьствиѥ Твоѥ,
да бѫдєтъ волıа Твоıа
ıако на нєбєси, и на зємли.
11. Хлѣбъ нашь насѫщьныи даждь намъ дьньсь
12. и отпѹсти намъ длъгъı нашѧ, ıако и мъı отъпѹщаѥмъ длъжьникомъ нашимъ,
13. и нє ввєди насъ въ напасть, нъ избави ни отъ нєприѣзни,
ıако твоѥ ѥстъ цѣсарьствиѥ и сила, и слава въ вѣкъı вѣковъ. Амень!

 • Не искай за себе си, ни за другите това, което не знаеш дали ще им е полезно или вредно.
 • Не настоявай за това, което веднъж ти е отказано. Где знаиш, може би в него се крие твоето добро.
 • Никога и никъде не упорствувай против истината.
 • Никога и никъде не се колебай в добродетелта.
 • От человек двуличен се пази, от твърдоглав, упорит, горделив и тщеславен стой на страни.
 • Първото си впечатление, първия съвет на твоя Ангел Хранител пази. Това, което ти каже за другите, дръж го за истинско мерило. От първия глас на съвестта си се не дели.
 • Не принуждавай душата си в това, което ѝ е поначало противно. Не работи против собствената природа на твоя дух, защото ще пострадаш. Вълкът овца да направиш не се труди, понеже е вън от границите на твоята възможност. Овцата в устата на вълка не давай.
 • Не изменявай убеждението си за хубавия изглед на нещата, защото в тях се крие змийска отрова.
 • Кога ти говори някой за любов, питай го какво иска, дали кожуха ти или душата ти. Ако се оправдава, помни, че и двете ще завлече.
 • Правило на живота си дръж, че всякой, който се старае да се оправдава е виноват, защото правият в сърдце няма нужда от подобна защита.
 • Всякой, който ти се мажи, знай, че иска да те подкопай. Всякой, който ти се показва повече, че е повече от това, което виждаш, знай, че иска да те възсяда. А всякой, който се дига повече от тебе, знай, че мисли да те управлява.
 • На превзет человек съвет не давай, на хитър услуга не показвай, а на зъл дума не казвай.
 • Знай, че качествата на нещата винаги си остават такива, каквито са си. Злото в добро не можеш да преобърнеш, но можеш да го заместиш. Затова в борбата с него не мисли, че ще го унищожиш, защото е невъзможно. Свободен ако искаш да си в добродетелта стой, тя ще ти е щит неразрушим; в нейните крепости ще си винаги защитен. Помни сега това, което ти казвам и ще си блажен.
Ежедневна молитва
До: Моите водачи и Закрилници
Моля и позволявам да бъдат излекувани всички болезнени спомени от всичките ми животи, които са съхранени във физическото ми тяло и в аурата ми.
Моля да се изчисти и препрограмира основата на моята низша природа.
Осъзнавам и изравнявам волята си с волята на Моя Висш Аз и БОГ. Нека всичко, което не е в хармония с честотите на по-висшите измерения да бъде изцелено и върнато към хармонията на радост, любящо намерение и мирно съвместно съществуване.
Моля да бъда включена в Космическата библиотека, където се съхраняват Вселенските Закони и Мъдростта на вековете.
Нека стана чист проводник на фините честоти на Светлината.
Нека бъде освободена Силата на Свещения огън в мен, на Кундалини.
Нека бъда научена да използвам ритъма на Свещеното дихание.
Нека Виолетовият пламък под краката ми ме обгърне с тази жизнена енергия на Промяна, да ускори процеса на трансформация на всички нечисти субстанции в и около мен /и децата ми/ и да ни защити от външни негативни влияния.
Интегрирам вибрационната формула на Изобилието, приемам я за своя Истина и става част от моя Енергиен Печат. Излъчвам тези честотни модели на Изобилието и създавам постоянен поток на Изобилие на добри неща.
Да се материализира фино, еволюирало съществуване и хармоничен живот.
Търся и приемам Изобилието от Любов, Радост, Мир, Творчество, добро здраве и съвместни удовлетворяващи взаимоотношения.
Обединявам Добродетелите на Божественото Съзнание и така се материализира всичко необходимо за живот в емоционален комфорт.
Следвам мисията си: Да бъда Съ-творец с Твореца, да бъде Едно, да творим ЗаЕдно!
Да живея в най-висшия си потенциал всеки миг!
Освобождавам се от старите ограничаващи модели. Хармонизирам всички аспекти на моето същество.
Аз съм силна и нежна и ориентирам Навън Вътрешната си Мъдрост.
Обединявам Мъдростта на Ума с Милосърдието на Сърцето.
Центрирана съм в Свещеното си Сърце и Вселената ми отвръща позитивно.
Говоря конструктивно, лаконично и уверено.
Хармонизирам се с Интуицията на Висшия си Аз, усещам пулсирането на Божествената Светлина в сърцето си и виждам Божествената Искра в сърцето на всеки човек. Не осъждам, приемам и виждам положителното във всеки.
От външния свят приемам само това, което е любящо, поучително и разширява съзнанието ми.
Следвам стъпките: Проницателност – Намерение от Сърцето – Съзнателно действие и – Положителни прояви.
Позволявам на моя Висш Аз да ме обгърне със Светлина и да ме води и изпълва с все повече вдъхновени мисли.
Позволявам на Духа да се прояви чрез мен. Избирам да Му служа по най-добрия за Цялото начин.
С правото си на свободна воля и с одобрението на моя Висш Аз, моля могъщите сили на Ангелския свят и Светлината да ми помогнат да премина през тези времена на еволюция и промени с лекота и ловкост, да интегрирам и споделя духовните си знания, просветлена Истина и Мъдрост.
Приемам наметалото на лъчиста Светлина, което заслужавам, следвам своя Път и не се страхувам да съм различна.
Оставам центрирана в Сърцето и Душата.
Превъзмогвам противоположностите, където няма добро и лошо, право или не, а само хармонични и балансирани избори по Средния Път.
Правя само най-висшите избори за Благото на всички.
Любовта трансформира и обединява. Служа на Обединението.
Издигам се над ежедневните стресови ситуации така, че да мога да трансформирам моментите на раздор в моменти на спокойствие.
Разчитам на Висше напътствие и помощ. Обичана съм.
Благодаря на Ангелите и всички Светли Сили, които ме водят и напътстват!
Амин!

 

Confíteor Deo omnipoténti
et vobis, fratres,
quia peccávi nimis
cogitatióne, verbo,
ópere et omissióne:
mea culpa, mea culpa,
mea máxima culpa.
Ideo precor beátam Maríam semper vírginem,
omnes angelos et sanctos,
et vos, fratres,
oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.

I confess to almighty God
and to you, my brothers and sisters,
that I have greatly sinned,
in my thoughts and in my words,
in what I have done and in what I have failed to do,
through my fault, through my fault,
through my most grievous fault;
therefore I ask blessed Mary ever-Virgin,
all the Angels and Saints,
and you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord our God.

О, мой боже, правий боже!
Не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже –
мен в сърцето и в душата…

Не ти, комуто се кланят
калугери и попове
и комуто свещи палят
православните скотове;

не ти, който си направил
от кал мъжът и жената,
а човекът си оставил
роб да бъде на земята;

не ти, който си помазал
царе, папи, патриарси,
а в неволя си зарязал
мойте братя сиромаси;

не ти, който учиш робът
да търпи и да се моли
и храниш го дор до гробът
само със надежди голи;

не ти, боже, на лъжците,
на безчестните тирани,
не ти, идол на глупците,
на човешките душмани!

А ти, боже, на разумът,
защитниче на робите,
на когото щат празнуват
денят скоро народите!

Вдъхни секиму, о, боже!
любов жива за свобода –
да се бори кой как може
с душманите на народа.

Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!

Не оставай да изстине
буйно сърце на чужбина,
и гласът ми да премине
тихо като през пустиня!…
Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae Caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude.
Pater noster, qui es in caelis;
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra;
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
Et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo;
Quia tuum est regnum,
et gloria, et potestas in sæcula sæculorum.
A
men.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.