Практика на Великия Преход

Автор: Свилен Станчев

Практика на необратимото изцеление, подмладяване, трасформация на духа и тялото или практика на Великия Преход

 kyollg-md

… Самият Джад Мирра, както след това се оказа по думите му, беше на повече от хиляда години, но аз виждах, как той леко се мести по планините, скалите и снега, сякаш теглото му беше изчезнало. Той можеше да преминава в енергетическа форма – да се превръща в светлина и да се премества във Вселената. Веднъж ми показа тази способност. Тялото му се превърна в светлина – бяха видни вътрешните органи, те също бяха светещи. След това йогата събра тялото си в кълбо и излетя от пещерата. Той казваше, че в бъдеще човечеството ще премине в енергетична форма и телата на хората ще се трансформират в тела от светлина и хората ще се разселят по Вселената.

ПрактикаTa

Застанете на крачка срещу стол или кресло, върху който ще създавате образа на необратимото изцеление (може да се практикува и стоейки).

Затворете очи и си кажете:
„Сега пред мен се сътворява образът на необратимото изцеление и подмладяване. Това е ново състояние на тялото, клетките и природата на моето тяло. Това е ново същество, способно да живее свободно и щастливо във всякакви условия, в това число и в новия свят, който ще се образува след Великия Преход.“

След това трябва да се направи още веднъж дълбоко вдишване, издишване и да се потопим в образа на необратимото подмладяване, тоест да седнем на стола или креслото, или да направим крачка напред (ако извършвате практиката стоейки).

Потопявайки се в образа на необратимото изцеление трябва напълно да се отдадем на процесите, които ще започнат да се случват в тялото и клетките. Вие ще почувствувате топлина, вибрационни вълни, пулсации и огън. Възможни са някакви дискомфортни усещания – това е нормално, защото изцелението, подмладяването и трансформацията на човешката природа често върви през обостряне, налягане и болестни усещания.

Влизайки в образа, произнесете за себе си и на глас:
„Аз активирам програмата на необратимото изцеление, подмладяване на моята физическа и духовна природа. Отсега ще се изцелявам и подмладявам с всяка минута, час и ден независимо от моите мисли и действия.“

Започнете да се изпълвате със състоянието на подмладяване, дишайте с кожата, главата, косите, ръцете, краката, туловището, с цялото тяло. Клетките, получавайки команда, ще се устремят към целта, ще започнат издигане на нова степен на съществуване и жизнена дейност, в която няма място за старост, болести и смърт.

Клетките, като усърдни труженици, сякаш като алпинисти, започват да се „изкатерват“ на новите върхове на младостта, красотата и здравето. Ние, например, може с краката да крачим, да се преместваме от едно място на друго. Такива крачки е нужно да се постараят да правят клетките, да ги чувстваме в тяхното преобразяващо движение. Почувствувайте и усетете как клетките правят тези крачки в новото съществуване.

Използвайте следващите утвърждавания, призиви и команди:
„Аз бия тревога, давам старт на клетките, на всички органи, на цялото тяло да стане здраво, вечно младо и красиво.“
„Аз призовавам своето тяло и клетки да се преустроят, да преминат в новото състояние на идеалното здраве, светлина и любов.“
„Аз призовавам енергиите на небето и земята, енергията на слънцето и галактиката, енергията на Вселената и другите светове да изцелят, подмладят и преобразуват моето същество.“
„Аз призовавам сърцето, дробовете, бъбреците, черния дроб и т.н. да преминат в новото съществуване.“

Ако ви е необходимо, измислете свои призиви, самото тяло ще ви подскаже нужните думи и ключове към стартирането на процесите на физическо, духовно и енергийно обновление и подмладяване на вашата природа.

Измислете, създайте и сътворете своя нов образ на човек, в който ще преминете, в какъвто ще се превърнете. Не се ограничавайте, мечтайте максимално. Даже ако сте на възраст си се представяйте младеж или девойка.

В образа на необратимото подмладяване ще видите ясно, какви са новите ви очи, тяло, ръст, коси и кожа. Чувствувайте това, усещайте физиологически с клетките на тялото, вървете към новия образ, към новото тяло.

aurora

След тази практика ще започнат да стават чудеса: всичко наоколо, Вселената, ще започне да работи за придвижването ви към целта за осъществяване на поставените от вас задачи. Например, изведнъж ще се появи желание да се занимавате с бягане или да възобновите спортните занятията.   Възможно е да се промени режимът на храненето ви. Приемайте тези импулси и ги следвайте.

Клетките на тялото в съответствие с поставената им задача ще започнат да организират новото простраство, новият живот и до вас ще идват нови импулси. Вслушайте с в тях и ги следвайте. Самите клетки ще променят живота ви, ще ви ръководят и организират живота ви така, че да преобразят себе си и вас.

Призовавайки и привличайки за подмладяване енергията на Земята, Слънцето, Галактиката и Вселената ние не само стартираме процеса на необратимото подмладяване, но и готвим себе си за Великия Преход. Тези космически енергии вече за започнали да идват на Земята, нараствайки постепенно. Ние ги призоваваме с цялата си сила и мощ, за да ни трансформират и преобразят нашата природа. То е в съотвествие с онази нова реалност, в която ще премине човечеството.

Процесът, който става с човека в тази практика е много сложен, многопланов, многопространствен и на много равнища. Нали в него се задействат всички структури на мирозданието: макро и микро-космоса, клетките – на равнище ДНК, нейните слоеве, енергоравнища и гени, и цялата духовна и материална Вселена. Предствете си, каква трансформация преминават клетките, когато гъсеницата се превръща в пеперуда, когато пълзящото същество се превръща в летящо.

kyollg-md

Преди еволюцията е ставала сама, сега за първи път в този процес участва съзнанието – нашето съзнание. Ние се учим да управляваме еволюцията, ние може да й задаваме програмата, ние сме способни да конструираме новите клетки, новата реалност и новият свят. Защото, както ние сме богове, така обладаваме подобно на бога сила за творение. Затова следва да се разбере, че вълшебството на тази практика не е само в старта на необратимите процеси на подмладяване, но и в прехода на нашата природа.

Изцелението и подмладяването е само едно от свойствата на големия процес на трансформация на тялото, на прехода му в новата клетъчно-кристална структура.

Правете тази практика, когато ви е удобно, веднага щом си спомните за нея. Творете я всеки ден, потапяйки се в образа за 5-15 минути. Ако нямате тази възможност, то просто си спомнете за този образ и той ще действа. Даже само спомнянето за образа вече произвежда действие, той работи трансформирайки ви, толкова велика и всеобхватна е силата на тази практика.

Вие можете да я правите просто ходейки, спирайки и правейки крачка да навлизате в образа, сякаш обличайки го върху себе си като енергетическа дреха. И може да се върви в тази одежда, получавайки трансформиращо и подмладяващо въздействие. Може, ако седите, да си представяте, че образът на необратимото подмладяване ви обича или се спуска отгоре ви като облак. Не се бойте да сгрешите. Грешка не може да има, вие можете да измисляте свои способи за влизане в образа на необратимото подмладяване.

Не гледайте себе си в огледало с цел да зафиксирате вашите позитивни изменения. Сами няма да ги видите, но ще чуете за тях от околните. Бъдете внимателни към това, какво ще ви говорят хората, фиксирайте ги и запомняйте. Вашето същество ще се променя постепенно, така както всички велики изменения става по незабележим начин. Вие нали не забелязвате как растат косите ви, но те растат. И вие така незабележимо, плавно и постепенно ще преминавате, ставайки онзи човек, който ще създадете в образа на необратимото подмладяване. С вашето тяло ще стават чудеса. Вие ще започнете да мислите, да чувате, да виждате, да чувствувате и да усещате света по нов начин – отбелязвайте това.

Ще се измени вашето обкръжение. Това, което пречи на вашия преход, ще си отиде само – няма да издържи на новите енергии, които ще започне да излъчва вашето ново същество. А тези, които приемат вашите нови енергии на божествена светлина и всепроникваща любов, напротив, ще ви станат по-близки. Ще дойдат нови хора на мястото, което се освобождава от онези, за които светлината и любовтта са непоносими.

enlightening_by_intoxictedpreciosity-d3lexny

Вашият дух ще започне да се променя, вашият поглед ще се прояснява, ще става свеж, млад, радостен и пролетен. И ето, представете си, че с новия си взор ще се гледате в огледалото. Какво ще видите? Изведнъж, за първи път, ще се видите по-възрастен и зрял, отколкото сте били преди, макар в действителност да младеете. Светът ще ви дава знаци за вашето подмладяване, говорейки ви за това, а самият вие ще виждате противоположното! И именно затова се дава препоръка по-малко да се гледате в огледалото. Вашето огледало, това е обкръжаващия свят!

НП/Свилен Станчев

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Leave a Reply